TJENESTER

Tjenester og produkter med erfaring!

Lang erfaring, prøving og feiling, sukkess og fadeser - dette har tilsammen gitt meg erfaringen som skal til for å gi de rette rådene, de rette tjenestene og de rette produktene til deg.

Rådgivining om valg av IKT-verktøy

Små og mellomstore bedrifter har mange utfordringer ikke minst i tidlig fase, og dette gjelder ofte valg av riktige verktøy og systemer. Det å velge de riktige systemene kan være vanskelig, det er mye man som bedriftseier eller leder skal tenke på. Hvilke systemer er best for akkurat din bedrfft? Hva er kostnadene? Hvordan velger man systemer som jobber godt sammen? Hvilke systemer kan man vokse med? Hvordan kan man best mulig kommunisere med kunder og ansatte?

Spørsmålene er mange og valgene er vanskelige. Dette er ting jeg gjennom mange år med erfaring, prøving og feiling har tilegnet meg mye kompetanse på, og jeg kan derfor gi de rette rådene basert på nettopp din bedrifts behov.

Ta kontakt for et uforpliktende tilbud.

Opplæring og kurs

Jeg holder foredrag og holder bedriftsinterne kurs bl.a. innenfor valg av riktige verktøy, effektiv bruk av e-post og kommunikasjonsverktøy, bruk av sosiale medier og effektivisering av kunnskapsoverføring internt i bedrifter. 

Ta gjerne kontakt for mer detaljert informasjon.

Sette sammen en effektiv infrastruktur

Du har valgt de rette verktøyene, men du får de ikke til å jobbe sammen på en effektiv og kostnadsbesparende måte. Dette kan jeg hjelpe deg med ved å sette sammen en infrastruktur som jobber sammen og automatiserer mye av de daglige arbeidsprosessene.

 

Ta kontakt for mer informasjon om hva og hvordan.

Web-utvikling og drift

Over 20-års erfaring med web-utvikling og drift har gitt meg den erfaringen som trengs for å løse de fleste utfordringer. De siste årene har jeg spesialisert meg på å sette sammen effektive systemer for kommunikasjon, web-publisering og andre spesialtilpassninger av eksisterende systemner eller utvikling av skreddersydde systemer for nettopp din bedrift.

Fortell meg gjerne hva slags utfrordringer din bedrift har fra kontakt meg siden.